Next refresh in seconds

November 4, 2017

Ovo je napitak Japanaca za dug život

loading… Kako se svest ljudi o zdravlju povećala, mnogi su počeli da traže eliksir dugovečnosti kako bi produžili svoje živote. Iako se naš životni vek značajno povećao od ranijeg perioda u istoriji, starenje je i…