Next refresh in seconds

September 7, 2017

MALIGNI TUMOR: Rak i kako ga liječiti

Čovjekov je organizam jako kompliciran ‘stroj’, a rak je najkompliciraniji mogući kvar toga stroja za kojeg još ni ne znamo kako radi. Ipak, znamo da rak ima šest ključnih obilježja, a kad bismo samo jedno…